No014吕婷昱清新魅惑双重风格写真专辑35P吕婷昱爱尤物

No014吕婷昱清新魅惑双重风格写真专辑35P吕婷昱爱尤物

少年水亏火旺,宜服六味地黄丸。产后亡血过多,无血以养任督,而带脉崩坠,力难升举,故随溺而随下也。

每空心临卧用温水送下百丸,有痰用姜汤送。有汗最怕惊,慎之。

治劳症,久嗽,肺痿,肺痈。 治一切疟疾,寒多热少,必须先用此药发散,然后用四兽之类截之。

若但往来寒热,是风寒未甚而热未深耳。空心温服。

人以为天心厌之也,谁知是肝气郁结乎?治心火炎上,肾水不升,致使水火不得相济,膀胱小肠积热,或癃闭不通,或遗沥不禁,或白浊如泔,或膏淋如浓,或如栀子水,或如沙石米粒,或如粉糊相似者,俱是热症也。

或谓经逆在肾不在肝,何以随血妄行,竟至从口上出也,是肝不藏血之故乎?是乃火载血上,错经妄行,其脉必芤。

Leave a Reply